Gaziantep kültürünün önemli bir değeri olan yemenicilik ustalığının kaybolup gitmemesi, adının duyurulması ve gelecek nesillere de aktarılarak korunması, böylece Türk halk kültürüne özellikle gençlerimizin yakınlaştırılmasının sağlanması amacıyla, İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği” bünyesinde;

  • Katılımcılarımıza, gelecekte Türk halk kültürünün korunması ve geliştirilmesi konularında ciddi katkılar yapmalarını sağlayacak niteliklerin kazandırılması,
  • Milli kültür ve medeniyet değerlerimizin gelecek nesillere de aktarılması bilincinin güçlendirilmesi,
  • Çeşitli toplumsal nedenlerin etkisiyle kültürel değerler bakımından oluşan kopukluğun giderilmesi,
  • Bundan sonraki hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlayacak birtakım becerilerin kazandırılması,
  • Gaziantep yemeniciliğinin kültür mirasımız olduğu bilincinin oluşturulması,
  • “Bir hayat boyu öğrenme modeli” geliştirmek amacıyla, Gaziantep yemeniciliği ve bu amaçlar çerçevesinde belirlenen eğitim çalışmalarının yaş, cinsiyet, statü ve eğitim seviyesi gibi farklılıklar gözetilmeden, bir model oluşturmak için yeterli görülebilecek sayıda insana ulaştırılması (3 eğitici ve takriben 10 kişilik eğitim alan olmak üzere toplam 13 kişi) Projemizin genel amacı olarak belirlenmiştir.