• Milli kültür ve medeniyet değerlerimizin katılımcı gençlerimize aktarılması
  • Milli kültürümüzü yaşama, yaşatma ve geliştirme bilincinin katılımcı gençlerimize aşılanması
  • Gaziantep yemenicilik ustaları tarafından yeni ustalar yetiştirilmesinin sağlanması
  • Gaziantep yemenilerinin tüm Türkiye çapında lanse edilmesinin sağlanması
  • Gaziantep yemenisini bir dünya markası olarak tanıtmak için fikirler oluşturulması