Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu destek kapsamında Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında yürütülecektir.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü